Treść główna

Sicoal

Protected: Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

SICOAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70­340), przy Al. Bohaterów Warszawy 34 lok. 35, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 719663, NIP: 8522640725, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł („Spółka Przejmowana”)

More

Interested in working together?

Get in Touch