Treść główna

Ogłoszenia

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

CONTEC S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 142A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 932031, NIP: 7742843909, o kapitale zakładowym 21.031.111,00 zł („Spółka Przejmująca”),

Więcej

Ogłoszenie o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego

Contec S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 września 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 180/2022 (6579) pod pozycją 48177 ukazało się ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h., celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 września 2022 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

Więcej

Masz pytania na temat naszych zrównoważonych rozwiązań?

Specjaliści Contec chętnie na wszystkie odpowiedzą.