Treść główna

Old black tires in a large pile
Scroll
Technologia

Wpływ opon wycofanych z użytku na środowisko

Odpady gumowe a środowisko

Zalegające zużyte opony mają ogromny wpływ na środowisko. By móc go zminimalizować, należy wprowadzić gruntowne zmiany na każdym etapie cyklu życia opony.  

Przy produkcji opon do atmosfery przedostają się ogromne ilości dwutlenku węgla, a sprzeczna zasadom zrównoważonego rozwoju utylizacja potęguje zanieczyszczenie zarówno powietrza, jak i ziemi.  

Każdego roku produkuje się ponad 26 milionów nowych opon. Ich żywotność waha się między 4 a 6 lat.  

Ilość odpadów, którymi należy się zająć, stale rośnie.  

Pile of many old, used tires

Odpady gumowe w liczbach

Wyrzucając lub paląc wyeksploatowane opony, przyczyniamy się do zatruwania środowiska. 

Każdego roku:

  • w Unii Europejskiej zbiera się 3,4 mln ton zużytych opon 
  • na całym świecie wyrzucanych ponad miliard opon 
  • 46% opon ulega pełnemu lub częściowemu spaleniu, emitując miliony ton CO2 

Między rokiem 2018 a 2020 w wyniku spalania opon wyemitowano 18 milionów ton CO2. Taką samą ilość dwutlenku węgla generuje ok. 4 milionów samochodów w ciągu całego roku. Należy do tego jeszcze dodać ślad węglowy powstający przy produkcji opon, a każdego roku wytwarza się ich niemal 2 miliardy.   

Na szczęście postęp technologiczny umożliwia przetwarzanie odpadów gumowych i powtórne ich wykorzystanie. A nasze działania przyczyniają się do transformacji przemysłu ku obiegowi zamkniętemu 

 

Goodyear zastąpiło olejem sojowym część substancji ropopochodnych w swojej mieszance gumowej.

Michelin ogłosiło, że do 2050 roku przejdzie całkowicie na materiały odnawialne i pochodzące z recyklingu, zagospodarowując m.in. wyeksploatowane opony.

Bridgestone rozpoczęło pracę nad wykorzystaniem gwajuli, drzewa kauczukowego występującego w USA i Meksyku, jako naturalnego surowca w produkcji opon.

Obieg zamknięty w przemyśle oponiarskim

W ostatnich latach trzech czołowych producentów opon zaangażowało się w działania proekologiczne. Mając świadomość obecnej sytuacji klimatycznej, inwestują w zrównoważone metody produkcyjne, wspierając tym samym realizację modelu cyrkularnego “tire to tire”.

Najczęściej zadawane pytania

01. Z jakich materiałów wykonane są opony?

W skład przeciętnej opony wchodzą: 30 rodzajów gumy syntetycznej, 8 rodzajów gumy naturalnej, 8 gatunków sadzy technicznej, poliester, stal, krzemionka oraz 40 innych substancji chemicznych.  

02. Czym jest opona wyłączona z użytku?

Jest to zużyta opona, której użytkowanie nie jest już bezpieczne.  

03. Dokąd trafiają zużyte opony?

Około 55% wszystkich zużytych opon poddaje się szeroko rozumianemu recyklingowi. Duża część odzyskanej gumy wykorzystywana jest ponownie jako nawierzchniach drogowych, na placach zabaw i boiskach sportowych.  

 
Ze zużytych opon pozyskuje się również inne materiały, np. sadzę techniczną.  

04. Ile opon trafia na wysypiska lub do spalarni?

Trafia tam jedna trzecia wszystkich opon. Pozostałą część udaje się odzyskać i poddać recyklingowi.

Niestety odzyskiwanie niektórych składowych, takich jak sadza techniczna, nie jest jeszcze powszechne.  

05. W jaki sposób ze zużytych opon powstają nowe?

W Contec S.A. wykorzystujemy zaawansowaną technologię, jaką jest piroliza opon samochodowych. Piroliza polega na termicznym rozkładzie gumy na gaz, olej i sadzę. 

Opony zostają najpierw rozdrobnione, w wyniku czego guma i stal są rozdzielane. Stal trafia do recyklingu, a guma staje się granulatem.  

Odzyskana sadza techniczna jest rafinowana oraz formowana na kształt pelletu i w takiej postaci trafia z powrotem do użytku.  

Two men in white hard hats shaking hands

W kierunku bardziej ekologicznej przyszłości

Produkowanie i wykorzystywanie tradycyjnej sadzy technicznej prowadzi do marnotrawstwa surowca i przyczyniania się do wysokiej emisji dwutlenku węgla. Ponowne wykorzystywanie opon to duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i urzeczywistniania wizji “tire to tire”. 

Rosnąca globalna świadomość zmian klimatycznych skłania rządy i przedsiębiorstwa do transformacji ku obiegowi zamkniętemu. Recykling opon jest krokiem ku zielonej przyszłości.  

W Contec S.A. chcemy urzeczywistniać tę wizję, dlatego wprowadzamy pionierskie rozwiązania w zakresie odzyskiwania sadzy technicznej. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami.  

Masz pytania na temat naszych zrównoważonych rozwiązań?

Specjaliści Contec chętnie na wszystkie odpowiedzą.