Treść główna

Contec plant in Szczecin, Poland
Scroll
Technologia

Poznaj nasz proces

Najnowocześniejsza technologia pirolizy odpadów gumowych - technologia Molten

Zaprojektowana przez nas technologia pirolizy opon umożliwia pozyskanie czystszego i bardziej ekologicznego produktu o różnorodnym zastosowaniu. Przez ponad 5 lat udoskonalaliśmy procedurę, tak by łączyła jakość z wydajnością oraz spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa.  Otrzymaliśmy przy tym wsparcie zewnętrznych ekspertów, w tym zespół naukowy Politechniki Warszawskiej. 

Rezultatem naszej pracy jest zakład pilotażowy w Szczecinie i prężnie działające dwie linie do pirolizy.  

Doświadczenie, które zdobyliśmy podczas optymalizacji technologii umożliwi nam dalszą rozbudowę i zwiększenie wolumenów produkcyjnych.  

Bezpieczna i wydajna piroliza opon

Naszym celem było opracowanie rozwiązań, które wspierać będą zrównoważony rozwój. Udało nam się to osiągnąć, w efekcie czego nasza autorska technologia Molten zabezpiecza 3 kluczowe obszary:

Wydajną i stabilną produkcję

Najwyższą jakość uzyskanych produktów

Bezpieczeństwo operacyjne

Wpływ technologii na jakość produktu

01. W trosce o jakość

Przyszłość produkcji stoi pod znakiem wykorzystywania surowców wtórnych i minimalizowania śladu węglowego. 

Dokładamy wszelkich starań, by zarówno używane przez nas materiały, jak i produkt końcowy odznaczały się najwyższą jakością. 

Weryfikujemy ją na każdym etapie procesu – począwszy od rozdrabniania przez pirolizę, aż do testów końcowych w specjalnie przygotowanych do tego laboratoriach. 

Niezwykle istotny jest dla nas wysoki standard oferowanych usług, dlatego opracowaliśmy restrykcyjny system zarządzania jakością. Wszystkie nasze działania spełniają określone normy i podlegają konkretnym przepisom.  

Procedurę rozpoczynamy od dokładnego przeglądu opon i usunięcia z nich zanieczyszczeń. Zgodnie z wytycznymi, pirolizie poddawany jest jedynie wysokogatunkowy surowiec.  

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą techników regularnie kontrolujących jakość uzyskiwanej sadzy, stali i oleju.  

Stosowany program konserwacji prewencyjnej pozwala na natychmiastowe zidentyfikowanie i rozwiązanie ewentualnych usterek linii pirolitycznej. Sprawny, dobrze utrzymany sprzęt to jeden z kluczowych czynników wpływających na stan produktu końcowego.  

 

02. Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

W Contec stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój.  

Tworzymy bezpieczne środowisko pracy, a świadczy o tym między innymi niski wskaźnik wypadków wśród pracowników. Przeprowadzamy regularne szkolenia, ściśle przestrzegamy procedur, a nad pracami zawsze czuwa doświadczony specjalista ds. procesu. Wdrożyliśmy także automatyczne systemy bezpieczeństwa.  

Odzyskana sadza techniczna stanowi bardziej przyjazny dla środowiska odpowiednik virgin Carbon Black, czyli sadzy tradycyjnej. Przy jej produkcji redukujemy ślad węglowy do niecałych 80 procent.  

Nasza metoda recyklingu odpadów gumowych pozwala nam na uzyskanie surowca zgodnego z normami Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA): Wytyczne dotyczące odpadów i substancji odzyskiwanych. 

Autorska technologia pirolizy: Molten

Opracowana przez nas procedura oraz zrównoważone działania obiegowe rozwiązują problem, jakim są ogromne ilości zużytych opon.

W ten sposób możemy wspierać producentów opon w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Produkty będące pochodną ropy naftowej stopniowo wypierane jest przez bardziej przyjazne środowisku odpowiedniki.

Piroliza opon przebiega trójetapowo.

Oil processing plant at sunset
Phase 1

Przygotowanie surowca 

Opony są rozdrabniane. Oddzielana jest od nich stal, a powstały gumowy granulat transportuje się do specjalnych silosów.

Phase 2

Piroliza opon

Granulat gumowy umieszcza się w reaktorze ślimakowym, gdzie w temperaturze ok. 550°C następuje rozpad surowca na gaz i sadzę techniczną.
Do rozgrzania reaktora używa się ciekłej soli, poruszającej się w obiegu zamkniętym.
Większa część ulatniających się gazów jest kondensowana i przetwarzana w olej, który po odpowiedniej obróbce staje się pełnowartościowym produktem. Gazy nieulegające kondensacji wykorzystywane są jako źródło energii w procesie ogrzewania reaktora.

Phase 3

Przetwarzanie końcowe

Odzyskana sadza techniczna poddawana jest rafinowaniu, a następnie mieli się ją i formuje do postaci pelletu. Produkt jest już gotowy do zapakowania, ale przedtem przechodzi ostatnie testy jakości.

Main Contec logo in orange

Innowacyjna metoda ogrzewania reaktora przy użyciu ciekłej soli: Molten

Jesteśmy pierwszym zakładem pirolizy na świecie stosującym ciekłą sól jako czynnik przekazujący ciepło.  

Takie rozwiązanie pozwala nam na utrzymanie ciągłości procesu, przez co jest on bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej ekonomiczny. 

Rozpuszczoną w specjalnym zbiorniku grzewczym sól wtłacza do obiegu zamkniętego, gdzie rozprowadza ciepło po reaktorze, a następnie wraca do zbiornika.  

Ciekła sól znacznie poprawia przewodnictwo cieplne, dzięki czemu pozwala na większą kontrolę całego procesu, odpowiada wyższym standardom bezpieczeństwa i zapewnia powtarzalną jakość produktu. Stosując tę metodę, zauważono również niższe wskaźniki naprężenia termicznego w porównaniu do konwencjonalnych metod.  

 

Masz pytania na temat naszych zrównoważonych rozwiązań?

Specjaliści Contec chętnie na wszystkie odpowiedzą.