Treść główna

Recovered carbon black held in hands
Scroll
Produkty

Odzyskana sadza techniczna – ConBlack

Recovered carbon black infront of a car tire

Odzyskana sadza techniczna (rCB)

Odzyskana sadza (rCB) powstaje w wyniku pirolizy zużytych opon (ELT). Może być pozyskiwana z wielu rodzajów odpadów gumowych, ale ELT są najpowszechniejsze ze względu na ich szeroką dostępność. 
 
W procesie pirolizy odzyskuje się mieszaninę różnych typów sadz technicznych i wypełniaczy mineralnych obecnych w gumie. Surowa sadza popirolityczna zostaje poddana procesowi uszlachetniania, który obejmuje mielenie i granulację. Gotowy produkt (rCB) w postaci granulatu zawiera około 20 procent mniej węgla, w stosunku do sadzy technicznej, ze względu na obecność części nieorganicznej. Nie mniej jednak, rCB stanowi wysokiej jakości produkt i jak dotąd jedyny, który powstaje w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.   
 
Właściwości  rCB produkowanej przez Contec są bardzo podobne do kilku gatunków sadzy technicznej, które są szeroko stosowane w przemyśle oponiarskim i gumowym. Ślad węglowy rCB jest jednak o ponad 80 procent niższy w porównaniu z sadzą techniczną. 
 
W przemyśle oponiarskim pojawia się coraz większy nacisk na kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego, dlatego rCB cieszy się coraz większą popularnością.    

Zastosowania odzyskanej sadzy

Odzyskana sadza techniczna (rCB) stanowi alternatywę dla vCB. Dzięki temu interesują się nią zarówno firmy z sektora oponiarskiego, jak i wyrobów gumowych, czy tworzyw sztucznych i pigmentów.

Opony

Farby

Tworzywa sztuczne

Wyroby gumowe

New development business concept

Mniejszy ślad węglowy dzięki rCB

Przejście na odzyskaną sadzę (rCB) zmniejsza emisję CO2 o ponad 80 procent na każdą tonę wyprodukowanej sadzy. W efekcie – gdyby rCB zastąpiło tylko 10 procent produkcji vCB, roczna globalna emisja CO2 zostałaby zredukowana o uderzające 2,7 miliona ton! 

Odzyskana sadza węglowa - ConBlack

W Contec zapewniamy odzyskaną sadzę (rCB) o powtarzalnej, wysokiej jakości. 
 
Oferowana przez nas rCB  wywodzi się z optymalizowanego przez lata procesu technologicznego i operacyjnego – od wstępnego rozdrabniania opon i unikalnego procesu pirolizy po linię obróbki końcowej opartą na najlepszych w swojej klasie rozwiązaniach. 
 
Nasze wewnętrzne laboratorium testowe zapewnia możliwie najwyższą, ale przede wszystkim powtarzalną jakość rCB. 

Dlaczego warto wybrać produkty Contec?

01. Wysoki poziom jakości

Produkty Contec spełniają standardy jakości w zakresie spójności, bezpieczeństwa i powtarzalnej jakości. 
 
W Contec stosujemy rygorystyczne środki kontroli jakości podczas całego procesu. Jakość jest sprawdzana i zarządzana na każdym etapie – od wstępnego procesu rozdrabniania opon i pirolizy po testowanie produktu końcowego w naszym dedykowanym laboratorium wewnętrznym. 
 
Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie tych wysokich standardów, a nasz proces odzwierciedla to zobowiązanie. Wszystkie procesy przemysłowe są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
Zarządzamy jakością, oceniając stan opon i czyszcząc je w razie potrzeby. 
 
Aby utrzymać najwyższą jakość, w naszym wewnętrznym laboratorium zatrudniamy również zespół techników, którzy przeprowadzają regularne kontrole. 
 
Wprowadziliśmy także program konserwacji zapobiegawczej. Nasi inżynierowie podejmują natychmiastowe kroki w celu zidentyfikowania i usunięcia przyczyny wszelkich usterek linii do pirolizy. 

02. Systematyczne innowacje i rozwój technologii

Nieustannie prowadzimy wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe w celu udoskonalenia technologii, co pozwala nam zachować najwyższą jakość produktów, odpowiadającym wymaganiom naszych partnerów. 
 
Opracowaliśmy autorski proces pirolizy dzięki współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. W rozwój technologii zaangażowany był nasz zespół inżynierów wewnętrznych, partnerów zewnętrznych oraz instytucje technologiczne, takie jak Politechnika Warszawska. 
 
Szczególną uwagę zwróciliśmy na to, aby nasze rozwiązanie było możliwe do zastosowania w wielu dziedzinach.  

03. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

Zdajemy sobie sprawę, że przemysłowe procesy produkcyjne niosą ze sobą poważne zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa osób, które przy nich pracują. 
 
Dbamy o to, aby proces pirolizy był jak najbardziej bezpieczny dla naszych pracowników, wdrażając protokoły bezpieczeństwa i stosując kontrolowane przestrzenie w zakładzie. 
 
Wszystkie procesy w naszym zakładzie produkcyjnym na pełną skalę są zgodne ze standardami bezpieczeństwa i jakości, które są sprawdzane przez zewnętrznych audytorów. 
 
Regularnie przeprowadzamy szkolenia operatorów, stosując jednocześnie zautomatyzowane systemy bezpieczeństwa. 
 
Jako doświadczeni operatorzy wiemy, że bezpieczeństwo wiąże się z konserwacją zapobiegawczą. 

04. Zrównoważony rozwój jako podstawowa wartość

Zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkiego, co robimy. 
 
Naszą misją jest przekształcenie 100 procent odpadów, które otrzymujemy od naszych partnerów ELT w cenne zasoby, wywierając przy tym pozytywny wpływ na środowisko. 
 
Technologia i procesy, które pomagamy ulepszać, pozwalają nam osiągnąć ten cel. Nieustannie dążymy do poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju naszych operacji oraz ograniczania naszego śladu węglowego. 
 
Jesteśmy dumni, że nasze produkty generują zdecydowanie niższy ślad węglowy w porównaniu z odpowiednikami wytwarzanymi z paliw kopalnych. 

Masz pytania na temat naszych zrównoważonych rozwiązań?

Specjaliści Contec chętnie na wszystkie odpowiedzą.